Stavět

Aktivita sestavení řady konfiguračních položek k vytvoření části IT služby. Termín je také používán odkazovat se na vydání, které je povoleno k distribuci - například, stavět server nebo laptop stavět.


Build

The activity of assembling a number of con guration items to create part of an IT service. The term is also used to refer to a release that is authorized for distribution – for example, server build or laptop build. 

Použito v metodice