Super uživatel

Uživatel, který pomáhá dalším uživatelům a pomáhá při komunikaci s obslužným pracovištěm nebo jinými částmi poskytovatele IT služeb. Super uživatelé jsou často experti v podnikových procesech podporovaných IT službami a poskytují podporu pro drobné incidenty a školení.

Použito v metodice