Technická etapa

Metoda sdružování práce pomocí souboru použitých technik nebo vytvořených produktů. Výsledkem jsou etapy zahrnující prvky, jako je návrh, sestavení a implementace. Tyto etapy jsou technické etapy a jsou samostatnou koncepcí od fází řízení.

Použito v metodice