Teoretické nabíjení

Přístup k zpoplatnění služeb IT. Poplatky zákazníkům jsou vypočteny a zákazníci jsou o poplatku informováni, ale žádné peníze nejsou skutečně převedeny. Někdy se zavádějí teoretické poplatky, aby zákazníci byli vědomi nákladů, které jim vzniknou, nebo jako fáze při zavádění skutečného zpoplatnění.

Použito v metodice