Tolerance rizika

Prahové úrovně rizikové expozice, které mohou být s příslušnými schváleními překročeny, ale které při překročení způsobí určitou formu odezvy (např. hlášení situace vrcholovému vedení pro akci).

Použito v metodice