Třetí strana

Osoba, organizace nebo jiný subjekt, který není součástí vlastní organizace poskytovatele služeb a není zákazníkem - například dodavatel softwaru nebo společnost zabývající se údržbou hardwaru. Požadavky na třetí strany jsou typicky uvedeny ve smlouvách, na nichž se zakládají dohody o úrovni služeb.

Použito v metodice