Tuning

Aktivita zodpovědná za plánování změn za účelem co nejefektivnějšího využití zdrojů. Ladění se nejčastěji používá v kontextu služeb a komponentů IT.

Ladění je součástí řízení kapacity, které zahrnuje také sledování výkonu a provádění požadovaných změn. Tuning se také nazývá optimalizace, zejména v kontextu procesů a jiných netechnických zdrojů.

Použito v metodice