Typ hovoru

Kategorie, která slouží k odlišení příchozích požadavků od servisního stolu. Obvyklé typy hovorů jsou incident, žádost o službu a stížnost.

Použito v metodice