UP

Uživatelský profil

Vzorec uživatelské poptávky po IT službách. Každý uživatelský profil obsahuje jeden nebo více vzorků obchodní činnosti.

Použito v metodice