Ustoupit

Risk response

Riziková reakce na hrozbu zavedením nouzového plánu pro opatření, která budou přijata za účelem snížení dopadu hrozby, pokud dojde k riziku.


Fallback

Risk response

A risk response to a threat by putting in place a fallback plan for the actions that will be taken to reduce the impact of the threat should the risk occur.

Použito v metodice