Ustoupit

Risk response

Riziková reakce na hrozbu zavedením nouzového plánu pro opatření, která budou přijata za účelem snížení dopadu hrozby, pokud dojde k riziku.

Použito v metodice