Váha

Způsob upřednostňování atributů nebo funkcí.


Weighting

A method of prioritizing attributes or functions.

Použito v metodice