Vhodný pro použití

Schopnost splnit dohodnutou úroveň záruky. T pro použití vyžaduje vhodný návrh, implementaci, řízení a údržbu.


Fit for use

The ability to meet an agreed level of warranty. Being t for use requires suitable design, implementation, control and maintenance.

Použito v metodice