Výbor pro audit

Skupina nezávislých ředitelů, kteří jsou odpovědní za sledování integrity finančního výkazu společnosti; účinnost funkce interního auditu společnosti, nezávislost a objektivita externího auditora a účinnosti auditorského procesu.


Audit committee

A body of independent directors who are responsible for monitoring the integrity of the nancial statement of the company the effectiveness of the company’s internal audit function the external auditor’s independence and objectivity and the effectiveness of the audit process.

Použito v metodice