Výbor pro audit

Skupina nezávislých ředitelů, kteří jsou odpovědní za sledování integrity finančního výkazu společnosti; účinnost funkce interního auditu společnosti, nezávislost a objektivita externího auditora a účinnosti auditorského procesu.

Použito v metodice