Výhoda

Měřitelné zlepšení vyplývající z výsledku, který vnímá jako výhoda jeden nebo více zúčastněných stran a který přispívá k jednomu či více organizačním cílům.

Použito v metodice