Vyplnění požadavku

Proces odpovědný za řízení životního cyklu všech požadavků na služby.

Použito v metodice