Výrobní prostředí

Řízené prostředí obsahující živé položky konfigurace používané k poskytování služeb IT zákazníkům.


Production environment

A controlled environment containing live configuration items used to deliver IT services to customers.

Použito v metodice