Vyvarovat se

Risk response

Riziková reakce na hrozbu, kdy hrozba již nemůže mít dopad nebo se již nemůže stát.


Avoid

Risk response

A risk response to a threat where the threat either can no longer have an impact or can no longer happen.

Použito v metodice