Vyvarovat se

Risk response

Riziková reakce na hrozbu, kdy hrozba již nemůže mít dopad nebo se již nemůže stát.

Použito v metodice