Vyvolání

Zahájení kroků definovaných v plánu - například zahájení plánu nepřetržité služby v oblasti IT pro jednu nebo více služeb IT.

Použito v metodice