WIP

Práce probíhá

Stav, který znamená, že aktivity začaly, ale dosud nebyly dokončeny. Obvykle se používá jako stav incidentů, problémů, změn apod.

Použito v metodice