Zabezpečení programu

Nezávislé posouzení a potvrzení, že program jako celek nebo některý z jeho aspektů je na správné cestě, že uplatňuje příslušné postupy a postupy a že projekty, aktivity a obchodní odůvodnění zůstávají v souladu s cíli programu.

Použito v metodice