Zákaznická služba

Služba IT, která je zákazníkovi viditelná. Jedná se obvykle o služby, které podporují obchodní procesy zákazníka a usnadňují jeden nebo více výsledků požadovaných zákazníkem.

Všechny živé služby orientované na zákazníky, včetně těch, které jsou k dispozici pro nasazení, jsou zaznamenávány do katalogu služeb spolu s informacemi o produktech, cenách, kontaktních místech, objednávkách a požadavcích na zákazníka.

Použito v metodice