Zákazník

Generic - Osoba, která platí. Může být také znám jako klient nebo kupující.

ITIL - Někdo, kdo kupuje zboží nebo služby. Zákazník poskytovatele IT služeb je osoba nebo skupina, která definuje a souhlasí s cílovými úrovněmi služby. Termín je také někdy používán neformálně jako uživatel - například "Je to organizace zaměřená na zákazníka".

PPM - Osoba nebo skupina, která zadala zakázku a bude mít prospěch z konečných výsledků.

Použito v metodice