Zálohování

Kopírování dat za účelem ochrany před ztrátou integrity nebo dostupnosti originálu.

Použito v metodice