Závažnost rizika

Míra, do jaké by mohlo toto riziko ovlivnit situaci.


Severity of risk

The degree to which the risk could affect the situation.

Použito v metodice