Závažnost rizika

Míra, do jaké by mohlo toto riziko ovlivnit situaci.

Použito v metodice