Závislosti

Plan

Vztah mezi produkty nebo činnostmi. Například vývoj produktu C nemůže začít, dokud nebudou produkty A a B dokončeny. Závislosti mohou být interní nebo externí. Interní závislost je pod kontrolou projektového manažera. Externí závislosti jsou ty, které nejsou řízeny projektovým manažerem - například dodání produktu požadovaného tímto projektem z jiného projektu.

Použito v metodice