Zavřeno

Současný stav životního cyklu události, problém, změna apod. Po ukončení stavu se neprovádějí žádná další opatření.


Closed

The nal status in the lifecycle of an incident, problem, change etc. When the status is closed, no further action is taken.

Použito v metodice