Životní cyklus projektu

Doba od zahájení projektu až po přijetí produktu projektu.


Project lifecycle

The period from the start-up of a project to the acceptance of the project product.

Použito v metodice