Životní cyklus projektu

Doba od zahájení projektu až po přijetí produktu projektu.

Použito v metodice