Životní prostředí

Řízené prostředí obsahující živé položky konfigurace používané k poskytování služeb IT zákazníkům.

Použito v metodice