Změna

Přidání, změna nebo odstranění všeho, co by mohlo mít vliv na služby IT. Rozsah by měl zahrnovat změny ve všech architekturách, procesech, nástrojích, metrikách a dokumentaci, stejně jako změny IT služeb a dalších položek konfigurace.

Použito v metodice