Změna iniciativy

Řada kroků podniknutých k realizaci transformačního procesu, který by měl správně začít s plánováním, pak pokračovat v komunikaci jako operační implementace, řešení problémů, vyhodnocování situací a rozhodování.


Change initiative

A series of actions taken to implement a transformation process which should properly begin with planning, then proceeding with communicating as operational implementation, solving problems, evaluating situations and making decisions.

Použito v metodice