Změnit požadavek

Žádost o změnu je formálním návrhem na změnu určitého produktu nebo systému.

Použito v metodice