Znalostní báze

Logická databáze obsahující data a informace používané systémem správy znalostí služeb.

Použito v metodice