Zpracovatel

Subjekt, který iniciuje a udržuje vztahy s obchodníky v rámci akceptace platebních karet.


Acquirer

An entity that initiates and maintains relationships with merchants in accepting payment cards.

Použito v metodice