Zprávy o zpětné vazbě

Dokument, který se používá k zachycení, sledování a zajištění toho, aby byla řešena veškerá zpětná vazba zúčastněných stran.

Použito v metodice