ABCM

Oblast řízení kontinuity provozu

Oblast BCM je cyklický proces porozumění rizikům a dopadům, stanovení společné strategie řízení rizik, rozvíjení oblasti BCP, provádění plánovaných akcí a monitorování s cílem neustále zlepšovat oblast systému BCM.

Použito v metodice