Administrátor pro zotavení po havárii

Úloha, jíž je přiřazena celková odpovědnost za koordinaci programu BCM (organizací) / obchodní jednotky.

Použito v metodice