Aktivace

Provádění postupů, činností a plánů kontinuity provozu v reakci na nouzovou situaci v souvislosti s kontinuitou provozu, událost, incident a nebo krizi (E / I / C).


Activation

The implementation of business continuity procedures, activities and plans in response to a Business Continuity Emergency, Event, Incident and/or Crisis (E/I/C).

Použito v metodice