Aktivita

Aktivita je proces nebo soubor procesů, které produkují nebo podporuje výrobu jedné nebo více produktů a služeb.

Činnosti provádějí organizace (nebo jiná jménem). Příklady zahrnují výrobní činnosti, distribuční činnosti, činnosti call centra, účetní činnosti a IT aktivity.


Activity

An activity is a process or a set of processes that produces, or
supports the production of, one or more products and services.

Activities are carried out by organizations (or by others on its behalf). Examples include manufacturing activities, distribution activities, call centre activities, accounting activities, and IT activities.

Použito v metodice