Aktivum

Položka majetku a nebo součást obchodní činnosti / procesu vlastněného organizací. Existují 3 typy aktiv: fyzická aktiva (např. Budovy a zařízení), finanční aktiva (např. měna, bankovní vklady a akcie) a nehmotný majetek (např. goodwill, reputace).


Asset

An item of property and/or component of a business activity/process owned by an organisation. There are 3 types of asset: physical assets (e.g. buildings and equipment); financial assets (e.g. currency, bank deposits and shares) and non-tangible assets (e.g. goodwill, reputation).

Použito v metodice