Alert

Formální oznámení o tom, že došlo k E / I / C, které se může vyvinout do řízení řízení kontinuity činnosti nebo krizového řízení.


Alert

A formal notification that an E/I/C has occurred which may develop into a Business Continuity Management or Crisis Management invocation.

Použito v metodice