Alternativní pracovní prostor

Prostředí pro obnovu doplněno potřebnou infrastrukturou (např. stůl, telefon, pracovní stanice a související hardware a zařízení, komunikace).

Použito v metodice