Alternativní pracovní prostor

Prostředí pro obnovu doplněno potřebnou infrastrukturou (např. stůl, telefon, pracovní stanice a související hardware a zařízení, komunikace).


Alternate Work Area

Recovery environment complete with necessary infrastructure (e.g., desk, telephone, workstation, and associated hardware and equipment, communications).

Použito v metodice