Analýza mezery

Průzkum, jehož cílem je zjistit rozdíly mezi požadavky BCM / krizového řízení (to, co podnik říká, že potřebuje v době E / I / C) a co je na místě a / nebo je k dispozici.

Použito v metodice