Analýza nákladů a přínosů

Proces (po BIA a posouzení rizik), který usnadňuje finanční posouzení různých strategických možností BCM a vyvažuje náklady každé varianty proti vnímání úspor.

Použito v metodice