Analýza rizik

Systematický proces určování povahy a příčin rizik, kterými může být organizace vystavena, a posouzení pravděpodobného dopadu a pravděpodobnosti těchto rizik.


Risk Analysis

The systematic process of identifying the nature and causes of risks to which an organisation could be exposed and assessing the likely impact and probability of those risks occurring.

Použito v metodice