Analýza rizik

Systematický proces určování povahy a příčin rizik, kterými může být organizace vystavena, a posouzení pravděpodobného dopadu a pravděpodobnosti těchto rizik.

Použito v metodice