Audit

Proces shromažďování důkazů. Důkazy se používají k vyhodnocení toho, jak jsou splněna kritéria auditu. Audity musí být objektivní, nestranné a nezávislé a proces auditu musí být systematický i zdokumentovaný.

Audity mohou být interní nebo externí. Interní audity jsou označovány jako audity první strany, zatímco externí audity mohou být buď audity druhé nebo třetí strany. Mohou být také kombinované audity (když jsou současně prověřovány dva nebo více systémů řízení různých oborů).

Použito v metodice