Audit na základě rizika

Audity zaměřené na řízení rizik a rizika jako cíl auditu.


Risk Based Auditing

Audits that focus on risk and risk management as the audit objective.

Použito v metodice